"zDolny Ślązak Gimnazjalista" - UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU (w województwie dolnośląskim)

Wyniki etapu szkolnego:

 

"zDolny Ślązak Gimnazjalista" częśc matematyczno przyrodnicza

Imię i nazwisko Szkoła Liczba uzyskanych punktów
Krzysztof Krawczyk
Andrzej Pietryka
Bartosz Małysz
Hanna Nowicka
Joanna Morcinek
Joanna Ludwiczak
Łukasz Kasprzak
Maciej Kurowski
Monika Sofińska
Piotr Piosik
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
33
29
26
29
30
26
26
32
29
29

 

"zDolny Ślązak Gimnazjalista" część humanistyczna

Imię i nazwisko Szkoła Liczba uzyskanych punktów
Sylwia Jasińska
Hanna Nowicka
Monika Sofińska
Maciej Kurowski
Mateusz Stachowiak
Daria Boruta
Szymon Górnicki
Joanna Morcinek
Magdalena Samól
Aleksandra Jura
Katarzyna Bonar
Gimnazjum im. jana Pawła II w Sułowie
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum w Miliczu
Gimnazjum we Wróblińcu
Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach
33
37
36
34
34
33
33
33
33
33
35