Konkursy koordynowane przez Centrum Edukacyjno-Metodyczne
"Dolina Baryczy" w Miliczu

- Przedszkola

- Szkoły Podstawowe

- Gimnazja

- Szkoły Ponadgimnazjalne