Formy doskonalenia zaplanowane
w roku szkolnym 2006/2007 w CE-M Milicz

Warunkiem rozpoczęcia kursu dotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest zgłoszenie 20-25 osób, w przypadku warsztatów prowadzonych przez doradców CE-M minimum 10 osób.

 1. Analiza i interpretacja wyników zewnętrznych egzaminów - 20 godzinny kurs dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka- analiza zakresu egzaminu: przyporządkowanie szkolnych zajęć umiejętnościom objętym egzaminem: analiza uwarunkowań kontekstowych- indywidualnych i środowiskowych: analiza szkolnego systemu kształcenia i wnioski do jego korekty: jak wykorzystać wyniki egzaminu zewnętrznego.
  Kierownik formy:
  Koszt od osoby: 40 zł.
 2. Programy poprawy efektywności kształcenia - 20 godzinny kurs dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka- analiza i interpretacja wyników egzaminu; konstruowanie programu poprawy efektywności kształcenia: karta pracy ucznia; hospitacja diagnozująca.
  Kierownik formy:
  Koszt od osoby: 40 zł.
 3. Jak zachować ład , porządek i dyscyplinę w klasie - 20 godzinny kurs dla nauczycieli i wychowawców różnego typu szkół. Tematyka- pomoc nauczycielom w tworzeniu zintegrowanego zespołu klasowego i kreowaniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się: dostarczanie wiedzy z zakresu pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem dyscypliny w klasie: metody przezwyciężania konfliktów w trakcie procesu dydaktycznego, między innymi: sposoby opanowania grupy uczniowskiej, urozmaicania lekcji, ustalanie przejrzystych reguł współpracy w klasie.
  Kierownik formy:
  Koszt od osoby: 40 zł.
 4. Wypalenie zawodowe nauczycieli - 20 godzinny kurs dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Tematyka- dostarczenie wiedzy na temat mechanizmu wypalenia zawodowego; nauka umiejętności radzenia sobie z trudna sytuacją i przezwyciężania niepowodzeń związanych z pracą.
  Kierownik formy:
  Koszt od osoby: 35 zł.

Oferta form doskonalenia została przygotowana na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli.
Zamówione kursy będą realizowane w Miliczu. Terminy spotkań będą ustalone po zgłoszeniu się conajmniej 20 osób na każdy kurs. Zaproponowane formy doskonalenia wynikają z analizy wyników potrzeb edukacyjnych nauczycieli oraz priorytetów kuratora oświaty

Prosimy o potwierdzanie udziału w kursie na karcie zgłoszenia przesłanych
na adres CE-M „Dolina Baryczy” ul. Trzebnicka 4b 56-300 Milicz lub faxem (tel./fax 38-40-238)
w terminie najpóźniej do 13.10.2006.

Oferta Edukacyjna CE-M "Dolina Baryczy w Miliczu na rok 2006/2007