Dyżury doradców
Centrum Edukacyjno-Metodycznego "Dolina Baryczy"
w Miliczu

Aktualizacja: 01.09.2006r.
 
miejsce dyżurów >>> CE-M MILICZ Placówka Oświatowa
mgr Zofia Pietryka
przedmioty przyrodnicze
(szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne)
Konsultacje indywidualne
uzgodnienie telefoniczne 38 40 238
mgr Grażyna Kreska
przedmioty humanistyczne
(szkoły podstawowe i gimnazja)
Poniedziałek 15.00-16.30
Czwartek 13.00-15.15
Gimnazjum w Miliczu
Czwartek 11.00-11.45
mgr Małgorzata Posacka
przedmioty humanistyczne
(szkoły ponadgimnazjalne)
Poniedziałek 14.00-14.45
Czwartek 12.00-12.45
I Liceum Ogólnokształcące
w Miliczu
Czwartek 10.45-11.30
mgr Piotr Kryszkiewicz
matematyka i informatyka
(szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne)
Środa 12.00-12.45 Zespół Szkół im. T.Kościuszki
w Miliczu
Czwartek 13.30-14.15